بیمه شخص ثالث در یک نگاه

«بیمه شخص ثالث» بیمه شخص ثالث در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی برای همه کسانی است که خودرو موتوری زمینی دارند اما این نوع بیمه در گروه بیمه نامه اتومبیل قرار گرفته است.
طبق قانون همه کسانی که مالک خودرو هستند و رانندگی می کنند وظیفه دارند که این بیمه نامه را برای وسیله نقلیه خود تهیه کنند.

از آنجایی که جبران خسارات مالی در تصادفات بسیار پرهزینه میباشد، بیمه شخص ثالث با دریافت مبلغی به صورت نقد یا اقساط در کاهش ریسک هزینه های احتمالی باعث آرامش خاطر بیمه گذار میشود.

از این رو بیمه ملت با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تسهیل در خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام به ارائه خدمات به جامعه بازنشستگان نموده است.

خرید

خسارات بدنی و مالی به سرنشینان خودرو.